Πρακτική Άσκηση στο Γενικό Προξενείο Λονδίνου / Londra Başkonsolosluğu’nda staj

Προσκαλούμε Κύπριους φοιτητές/φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για #internship στο Γενικό Προξενείο Λονδίνου κατά την περίοδο 01/08/2021 – 31/12/2021 να αποστείλουν την αίτηση & το CV τους στο hclconsular@mfa.gov.cy.

Η ελάχιστη διάρκεια μαθητείας θα πρέπει να είναι δύο (2) μήνες και η μέγιστη τρεις (3) μήνες, ενώ οι αιτητές θα πρέπει να έχουν ήδη το EU pre-settled ή settled status.

Πληροφορίες πιο κάτω (Πρακτική Άσκηση): www.mfa.gov.cy/el/vacancies/   

01/08-31/12/21 dönemi için Londra Başkonsolosluğu’nda staj yapmak isteyen Kıbrıslı öğrenciler, başvurularını ve CV lerini hclconsular@mfa.gov.cy adresine gönderebilirler. Başvuru sahipleri, AB ön/yerleşik statüsüne sahip olmalıdırlar.

Kurallar ve işlem ? mfa.gov.cy/el/vacancies/