Vacancies

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ – ΓΡΑΦΕΑΣ/ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Γραφέα/ Δακτυλογράφου, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη βάση πλήρους απασχόλησης. Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές για τη συγκεκριμένη θέση είναι GBP £2462.00 (Grade 2, Step 1).

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το χειρισμό λογιστικών, οικονομικών, αρχειοθέτηση εγγράφων, ή/και γενικών γραφειακών καθηκόντων.

 Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απόφοιτος/η σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
  • Συναφής εμπειρία ή σπουδή σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης θα προσμετρήσει ως πλεονέκτημα.
  • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, δύναται να υποβληθεί κατά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης.
  • Άδεια παραμονής και εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (Pre-settled Status or Settled Status Certificate or proof of British citizenship or any other nationality with proof of the right to reside and work in the UK).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή (στην επιστολή να αναφέρεται ο τίτλος της θέσης), αντίγραφα αποδεικτικών τεκμηρίων κατοχής των απαιτούμενων προσόντων, καθώς και δύο συστατικές επιστολές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση CyprusinUK@mfa.gov.cy (c/o MsDiamando Kyriakou) μέχρι και τις 11.00π.μ., στις 08/05/2024. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Επισημαίνεται ότι η Ύπατη Αρμοστεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται οποιαδήποτε τυχόν έξοδα μετάβασης και διαμονής στο Λονδίνο ή/και οποιαδήποτε άλλα έξοδα που ενδεχομένως να προκύψουν στα πλαίσια της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ή/και μετέπειτα).