Καταργείται το Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και λειτουργία των Αερολιμένων και των Λιμανιών – Action Plan for the smooth operation of flights and the operation of airports and ports, to be abolished

(Scroll down for English)

Την κατάργηση του Σχεδίου Δράσης για τη ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων και των Λιμανιών Κύπρου, αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα που επικρατεί αυτή την περίοδο τόσο στην Κύπρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενέκρινε την κατάργηση του υφιστάμενου Σχεδίου Δράσης που εφαρμόζεται στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και τα Λιμάνια της χώρας. Σύμφωνα με την απόφαση, όλοι οι ταξιδιώτες που φθάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξαρτήτως από τη χώρα προέλευσής τους, δεν θα υποχρεούνται να επιδεικνύουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή αρνητικού αποτελέσματος από εξέταση PCR ή ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test). Το Σχέδιο Δράσης καταργείται με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2022.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση, με την οποία επιστρέφουμε στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά στα ταξίδια.

Σε σχέση με την πληρότητα των πτήσεων, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι αυτή βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα και επεσήμανε ότι για τον μήνα Μάιο εκτιμάται ότι η επιβατική κίνηση θα φτάσει σε ποσοστό 77% της αντίστοιχης περιόδου του του 2019, με μέσο όρο επιβατών ανά ημέρα γύρω στις 30.000. «Γίνονται φυσικά προσπάθειες για να αυξηθεί κι άλλο αυτό το ποσοστό και η πληρότητα των πτήσεων και τα αποτελέσματα είναι αρκετά θετικά. Ο στόχος που είχαμε θέσει σε ό,τι αφορά στην πληρότητα των πτήσεων αλλά και τον αριθμό των επιβατών, όχι μόνο θα τον φτάσουμε αλλά θα τον ξεπεράσουμε», υπογράμμισε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ερωτηθείς εάν καταργείται επίσης η υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των Αερολιμένων, ο κ. Καρούσος σημείωσε ότι στο εξής θα ακολουθούνται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τη χρήση μάσκας. Εάν το Υπουργείο Υγείας κατατάξει τις αίθουσες των Αεροδρομίων στους χώρους υψηλής επικινδυνότητας, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα, είπε ο κ. Υπουργός, καταλήγοντας πως στην αντίθετη περίπτωση, δεν θα απαιτείται χρήση μάσκας εντός των κτιρίων των Αερολιμένων.

The Council of Ministers, following a proposal by the Ministry of Transport, Communications and Works, decided, at today’s meeting, to abolish the Action Plan for the smooth operation of flights and the operation of Cyprus Airports and Ports.

Specifically, the Council of Ministers, taking into account the improved epidemiological picture currently prevailing both in Cyprus and globally, has approved the abolition of the existing Action Plan implemented at Larnaka and Pafos Airports and Cyprus Ports. According to the decision, all travellers arriving in the Republic of Cyprus, irrespective of their country of origin, will not be required to present a valid certificate of vaccination or recovery or a negative result from a PCR or antigen rapid test. The Action Plan will be abolished as of 1 June 2022.

Speaking after the meeting of the Council of Ministers, the Minister of Transport, Communications and Works, Mr Yannis Karousos, said the decision was an important one, by which we are returning to normality in terms of travel.

With regard to the occupancy rate of flights, the Minister said that this is at a very high level and pointed out that for the month of May it is estimated that passenger traffic will reach 77% of the corresponding period in 2019, with an average of 30.000 passengers per day. “Efforts are being made, of course, to further increase this percentage and the occupancy rate, and the results are quite positive. The target we had set regarding flight occupancy and the number of passengers, will not only be reached but exceeded,” Mr Karousos stressed.

Asked if the mandatory use of masks inside airports will also be abolished, Mr Karousos noted that from now on the instructions of the Ministry of Health will be followed in relation to the use of masks. If the Ministry of Health classifies airport halls as high risk areas, then a mask will have to be used, the Minister said, concluding that otherwise, the use of masks will not be required inside airport premises.