ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Από 1η Αυγούστου 2021, οι Κύπριοι και οι νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία επιβάτες θα πρέπει να ακολουθούν τα πρωτόκολλα που ισχύουν για όλους τους επιβάτες, εκτός και αν έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου. Συγκεκριμένα, μόνο τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου θα δικαιούνται να διενεργούν μοριακή εξέταση στα αεροδρόμια της Δημοκρατίας κατά την άφιξή τους. Δηλαδή εάν δεν είναι εμβολιασμένοι τουλάχιστον με την 1η δόση ή δεν έχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης και θα ταξιδέψουν με τεστ PCR από χώρες της Πορτοκαλί και της Κόκκινης Κατηγορίας, θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα από PCR από τη χώρα προέλευσής τους με ισχύ 72 ωρών.
Από την απόφαση εξαιρούνται τα ανήλικα άτομα ηλικίας 12-15 ετών και τα άτομα 16 ετών και άνω με σοβαρά προβλήματα υγείας που δεν δικαιούνται να εμβολιαστούν.
Για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη με την πρώτη δόση και θα πρέπει να έχουν αρνητικό PCR Test εντός 72 ωρών πριν την ώρα αναχώρησής τους, διευκρινίζεται ότι το NHS PCR Test παραμένει αποδεκτό από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.
***
As of August 1st 2021, passengers who are Cypriot citizens or permanent residents of the Republic of Cyprus must follow the protocols that apply for all passengers, unless they have been vaccinated with the 1st dose of the vaccine. Specifically, only individuals vaccinated with the 1st dose of the vaccine will be allowed to undergo a molecular test at the airports of the Republic upon arrival in Cyprus. This means that, if they are not vaccinated with at least the 1st dose of the vaccine or have no certificate of recovery and will travel from countries of the Orange and Red Category, must present a valid for 72 hours negative PCR test result from their country of origin.
Minors aged 12-15 and individuals aged 16 and over who are not allowed to get vaccinated because of serious health problems, are exempted from the decision.
For those who have not been vaccinated with the first dose yet and must have a negative PCR Test no more than 72 hours before departure time, the NHS PCR Test remains acceptable by the authorities of the Republic of Cyprus.