Σε εφαρμογή από 18 Απριλίου το νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων / New Action Plan for smooth operation of flights and operation of airports enters into force as of 18 April

(Scroll down for English)

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπενθυμίζει ότι, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από αύριο, 18 Απριλίου 2022, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων.

Συγκεκριμένα, το νέο Σχέδιο Δράσης προβλέπει τα ακόλουθα:

Α. Κατηγοριοποίηση των χωρών:
Από τις 18 Απριλίου 2022, καταργείται η κατηγοριοποίηση των χωρών σύμφωνα με την επιδημιολογική τους κατάσταση.

Β. Κυπριακή Κάρτα Πτήσης – CyprusFlightPass:
Από τις 18 Απριλίου 2022, καταργείται η υποχρέωση συμπλήρωσης και απόκτησης της Κυπριακής Κάρτας Πτήσης – CyprusFlightPass.

Γ. Προϋποθέσεις εισόδου στη Δημοκρατία:
Από τις 18 Απριλίου 2022, για σκοπούς ταξιδιού στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι επιβάτες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις και να φέρουν μαζί τους τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα:

1. Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες επιβάτες:
Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες επιβάτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα μπορούν να ταξιδέψουν και να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από οποιοδήποτε κράτος αναχώρησης, χωρίς υποχρέωση εργαστηριακής εξέτασης, εφόσον ικανοποιείται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Κατέχουν ψηφιακό Ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο από τρίτες χώρες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης COVID-19, είτε
• Κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από τις αρμόδιες Αρχές οποιουδήποτε τρίτου κράτους, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες δόσεις αποδεκτού από την Κυπριακή Δημοκρατία εμβολίου.

i) Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θεωρείται αποδεκτό, μόνο εάν ισχύουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
• Έχει εκδοθεί από τις δημόσιες Αρχές των κρατών.
• Το εμβόλιο είναι ένα εκ των: Johnson&Johnson/Janssen, AstraZeneca, (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V (GamCOVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), CovoVax, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα
εμβολιασμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19.
• Επιβάτες 18 ετών και άνω: Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης θα πρέπει να έχει λάβει και την ενισχυτική 3η δόση σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή και την ενισχυτική 2η δόση σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, ενός εκ των πιο πάνω εμβολίων, χωρίς ημερομηνία λήξεως της 3ης ή της 2ης δόσης αντίστοιχα. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού επιβατών που έχουν λάβει δύο δόσεις διδοσικού εμβολίου ή μια δόση μονοδοσικού εμβολίου, γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος 9 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της 2ης δόσης σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή της μιας δόσης σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, αντίστοιχα.
• Επιβάτες κάτω των 18 ετών: Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα, εάν έχει λάβει τη 2η δόση σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή τη μια δόση σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, χωρίς ημερομηνία λήξεως της 2ης ή της 1ης δόσης αντίστοιχα.
• Με εξαίρεση το εμβόλιο Johnson&Johnson/Janssen, για το οποίο θα πρέπει να έχει παρέλθει περίοδος 14 ημερών μεταξύ της χορήγησης της δόσης του εμβολίου και της ημερομηνίας ταξιδιού, οι επιβάτες δύνανται να ταξιδέψουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία άμεσα με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων δόσεων αποδεκτών εμβολίων.

ii) Το ψηφιακό Ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο από τρίτες χώρες πιστοποιητικό ανάρρωσης θεωρείται αποδεκτό, εάν ισχύουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
• Έχει εκδοθεί από τις δημόσιες Αρχές των κρατών,
• Η ημερομηνία ταξιδιού δεν ξεπερνά τις 180 μέρες από το πρώτο θετικό αποτέλεσμα.

Για σκοπούς ελέγχου κατά την άφιξη, οι επιβάτες οφείλουν να παρουσιάζουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό ανάρρωσής τους.

Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που έχουν εμβολιαστεί ή αναρρώσει σε κράτη που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μόνο εφόσον κατέχουν ως αποδεικτικό στοιχείο σε ισχύ ψηφιακό Ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο από τρίτες χώρες πιστοποιητικό εμβολιασμού η ανάρρωσης COVID-19.

2. Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης:
Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα μπορούν να ταξιδέψουν και να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από οποιοδήποτε κράτος αναχώρησης, εφόσον πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• έχουν προβεί στη διενέργεια εργαστηριακής μοριακής εξέτασης (RT-PCR) 72 ώρες προ της αναχώρησης, είτε
• έχουν προβεί στη διενέργεια εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) 24 ώρες προ της αναχώρησης.

Πρόσωπα κάτω των 12 ετών δεν υποχρεούνται να υποβληθούν και να προσκομίσουν πιστοποιητικό αρνητικής εξέτασης PCR ή rapid test.

Για σκοπούς ελέγχου, οι επιβάτες, ηλικίας 12 ετών και άνω, που δεν κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, οφείλουν να παρουσιάζουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το αποτέλεσμα της εξέτασής τους.

Διευκρινίζεται ότι, οι εξετάσεις αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) από επιβάτες που δεν κατέχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης (όπως περιγράφονται πιο πάνω), δεν γίνονται αποδεκτές για σκοπούς ταξιδιού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Νοείται ότι, σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου κατά την άφιξη είτε με τεστ RT-PCR είτε με rapid test αντιγόνου είτε και με τα δυο, όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφωθούν. Σε περίπτωση άρνησής τους, θα οδηγούνται σε κρατική καραντίνα για περίοδο 10 ημέρων, εκτός και αν προβούν σε εργαστηριακή εξέταση PCR πριν τη λήξη της εν λόγω περιόδου. Τα έξοδα καραντίνας και εργαστηριακής εξέτασης θα επιβαρύνουν τον επιβάτη.

Τονίζεται πως, όσοι ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία οφείλουν να ικανοποιούν τις πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις είτε πρόκειται για πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε για πιστοποιητικό ανάρρωσης είτε για πιστοποιητικό αρνητικής εξέτασης. Η προσπάθεια εισόδου στη Δημοκρατία χωρίς την ικανοποίηση των πιο πάνω προϋποθέσεων συνιστά αδίκημα, σύμφωνα με τους περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμους του 1997 έως του 2021, οι οποίοι προβλέπουν εξώδικο πρόστιμο 300 ευρώ.

The Ministry of Transport, Communications and Works reminds that following the decision of the Council of Ministers, the new Action Plan for the smooth operation of flights and the operation of airports enters into force as of today 18 April 2022.
In particular, the new Action Plan provides for the following:

A. Categorisation of countries:
As of 18 April 2022, the categorisation of countries according to their epidemiological situation is abolished.

B. CyprusFlightPass:
As of 18 April 2022, the obligation to complete and hold the CyprusFlightPass is abolished.

C. Conditions for entering the Republic of Cyprus:
As of 18 April 2022, for travel purposes to the Republic of Cyprus, passengers must fulfil the following preconditions and carry with them the required documentation:

1. Vaccinated or Recovered passengers:
Vaccinated or recovered passengers, regardless of nationality, will be able to travel to and enter the Republic of Cyprus from any country of departure, without having the obligation to undergo a laboratory examination, provided that they fulfil one of the following conditions:
• They hold a digital European or equivalent from third countries COVID-19 Certificate of Vaccination or Recovery.
• They hold a valid vaccination certificate from the competent authorities of any third country, provided that the required doses of a vaccine accepted by the Republic of Cyprus have been completed.

i) the vaccination certificate is considered acceptable only if all the following conditions apply:
• It has been issued by the public authorities of the countries.
• The vaccine is one of the following: Johnson&Johnson/Janssen, AstraZeneca, (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V (Gam-COVIDVac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), CovoVax, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light (only as booster dose in basic vaccination scheme) and Novavax Nuvaxovid COVID-19.
• Passengers aged 18 and over: For travel purposes, the passenger should also have received the booster 3rd dose in the case of a two-dose vaccine or the 2nd dose in the case of a single dose vaccine, of one of the above mentioned vaccines, provided that the 3rd or 2nd dose respectively has not expired. The vaccination certificates of passengers who have received two doses of a two-dose vaccine or one dose of a single dose vaccine shall be accepted only if a period of 9 months has not elapsed since the administration of the 2nd dose in the case of a two-dose vaccine or one dose in the case of a single dose vaccine, respectively.
• Passengers under the age of 18: For travel purposes, the passenger is considered to have completed his/her vaccination scheme if he/she has received the 2nd dose in the case of a two-dose vaccine or one dose in the case of a single dose vaccine, provided that the 2nd or the 1st dose respectively has not expired.
• With the exception of Johnson&Johnson/Janssen vaccine, for which a period of 14 days must have elapsed between the administration of the dose of the vaccine and the date of travel, passengers may travel to the Republic of Cyprus immediately upon completion of the required doses of the accepted vaccines.

ii) The digital European or equivalent from third countries Certificate of Recovery is considered acceptable only if all the following conditions apply:
• It has been issued by the public authorities of the countries.
• The journey date does not exceed 180 days from the first positive result. For check purposes upon arrival, passengers must present their vaccination
certificate or recovery certificate in printed or electronic form.

It is noted that passengers who have been vaccinated or have recovered in countries which have joined the EU Digital COVID Certificate system, are allowed to travel to the Republic of Cyprus only if they hold as evidence a valid European digital or equivalent from third countries COVID-19 Certificate of Vaccination or Recovery.

2. Passengers who have not been vaccinated or do not hold a valid vaccination or recovery certificate:
Passengers who have not been vaccinated or do not hold a valid vaccination or recovery certificate, regardless of nationality, may travel to and enter the Republic of Cyprus from any country of departure, if they fulfil one of the following conditions:
• They have undergone a laboratory molecular examination (RT-PCR) 72 hours prior to departure, or
• They have undergone a Rapid antigen test 24 hours prior to departure.

Persons under the age of 12 are not required to present a negative PCR or rapid test certificate.

For check purposes, passengers aged 12 years or over, who do not hold a vaccination or recovery certificate must present their test result in printed or electronic form. It is clarified that self-tests from passengers who do not hold a valid vaccination or recovery certificate (as described above) are not accepted for travelling to the Republic of Cyprus.

It is understood that in case of a random test upon arrival, either a RT-PCR test or Rapid antigen test or both, all passengers with no exception must comply. In case of refusal, they shall be subject to government quarantine for a period of 10 days, unless they carry out a PCR laboratory examination before the end of that period. The cost of quarantine and laboratory testing will be borne by the passenger.

It is stressed that persons travelling to the Republic of Cyprus must fulfil the above conditions, whether it concerns a vaccination certificate, a recovery certificate or a negative test certificate. Any attempt to enter the Republic without fulfilling the above conditions constitutes an offence, in accordance with the Out-of-Court Settlement Laws of 1997 to 2021, which provide for an out-of-the-court fine of EUR 300.