Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Η Στρατηγική αποτελεί το πολιτικό κατευθυντήριο έγγραφο για την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε πολιτικές και δράσεις όλων των Υπουργείων και Υφυπουργείων σε οριζόντια βάση και περιλαμβάνει διαφορετικές θεματικές ενότητες με στοχευμένες και υλοποιήσιμες δράσεις. Ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή της – όπως αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο – έχει ανατεθεί στην Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και γίνεται σε στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία.

Σχετικά Αρχεία:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2024-2026.pdf

Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 3052,12Kb)