Διάταγμα Υπουργού Υγείας – Περί Λοιμοκαθάρσεως – αρ. 13 – 02/04/2020