ΝEΟ ΣΧEΔΙΟ ΔΡAΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛH ΔΙΕΞΑΓΩΓH ΠΤHΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜEΝΩΝ / NEW ACTION PLAN FOR THE SMOOTH OPERATION OF FLIGHTS AND THE OPERATION OF AIRPORTS

(Scroll down for English)

Νωρίτερα και συγκεκριμένα από τις 21 Φεβρουαρίου 2022 τίθεται σε εφαρμογή το νέο Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή πτήσεων και τη λειτουργία των Αερολιμένων, κατόπιν σημερινής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Για τη μεταβατική περίοδο από τις 21 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022, όλοι οι επιβάτες που αφικνούνται στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση PCR κατά την άφιξή τους.

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως οι προϋποθέσεις για κάθε κατηγορία όπως παρουσιάζονται στο σημείο Γ.2. πιο κάτω (επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας) αφορούν τα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω, και όχι 6 ετών, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο Σχέδιο Δράσης προβλέπει τα εξής:

Α. Κατηγοριοποίηση των χωρών:

Από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, η κατηγοριοποίηση των κρατών βάσει του επιδημιολογικού τους κινδύνου διαφοροποιείται και θα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες με τον ακόλουθο χρωματικό κώδικα: Πράσινη, Κόκκινη και Γκρίζα Κατηγορία. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το νέο Σχέδιο Δράσης, οι κατηγορίες Πράσινη και Πορτοκαλί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) αντιστοιχούν στην Πράσινη Κατηγορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι κατηγορίες Κόκκινο και Βαθύ Κόκκινο αντιστοιχούν στην Κόκκινη Κατηγορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Β. Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες επιβάτες:

1)    Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες επιβάτες, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και χώρας αναχώρησης, εξαιρούνται από την υποχρέωση να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας (π.χ. προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακής εξέτασης, υποχρέωση για αυτοπεριορισμό/καραντίνα, έκδοση ειδικής άδειας, κτλ), στην οποία έχει κατηγοριοποιηθεί το κράτος από το οποίο ταξιδεύουν. Οι εμβολιασμένοι ή αναρρώσαντες επιβάτες δύνανται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεδομένου ότι πληρούν μια από τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

i.Κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από τις αρμόδιες Αρχές οποιουδήποτε τρίτου κράτους.

ii.Κατέχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης που εκδίδεται από τρίτο κράτος που περιλαμβάνεται στη λίστα τρίτων κρατών που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ (EUDCC).

iii.Κατέχουν Ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο από τρίτες χώρες Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Ανάρρωσης COVID.

2)    Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης θα θεωρείται αποδεκτό, μόνο εάν ισχύουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Έχει εκδοθεί από τις δημόσιες Αρχές των κρατών,
 • Το εμβόλιο είναι ένα εκ των: Johnson&Johnson/Janssen, AstraZeneca, (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light (μόνο ως ενισχυτική δόση σε βασικό σχήμα εμβολιασμού) και Novavax Nuvaxovid COVID-19.
 • Επιβάτες 18 ετών και άνω: Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης θα πρέπει να έχει λάβει και την ενισχυτική 3η δόση σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή τη 2η δόση σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, ενός εκ των πιο πάνω εμβολίων. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού επιβατών που έχουν λάβει δύο δόσεις διδοσικού εμβολίου ή μια δόση μονοδοσικού εμβολίου, γίνονται αποδεκτά μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος 9 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της 2ης δόσης σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή της μιας δόσης σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, αντίστοιχα.
 • Επιβάτες 18 ετών και κάτω: Για σκοπούς ταξιδιού, ο επιβάτης θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα, εάν έχει λάβει τη 2η δόση σε περίπτωση διδοσικού εμβολίου ή τη μια δόση σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου.
 • Έχει παρέλθει το χρονικό πλαίσιο για σκοπούς ταξιδιού που καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και αναρτάται στην πλατφόρμα CyprusFlightPass, για το κάθε εμβόλιο.
 • Στην περίπτωση πιστοποιητικού ανάρρωσης, η ημερομηνία ταξιδιού δεν ξεπερνά τις 180 ημέρες από το πρώτο θετικό αποτέλεσμα.

Γ. Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης:

1)    Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα δύνανται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από οποιοδήποτε κράτος αναχώρησης, μόνο εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις (π.χ. προσκόμιση αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακής εξέτασης, υποχρέωση για αυτοπεριορισμό/καραντίνα, έκδοση ειδικής άδειας, κτλ) της αντίστοιχης κατηγορίας, στην οποία έχει κατηγοριοποιηθεί το κράτος από το οποίο ταξιδεύουν.

2)    Πράσινη Κατηγορία: Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ηλικίας 12 ετών και άνω, που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρα της Πράσινης Κατηγορίας υποχρεούνται να διενεργούν εργαστηριακή εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών προ της αναχώρησης ή εξέταση rapid test αντιγόνου με ισχύ 24 ώρες προ της αναχώρησης.

3)    Κόκκινη Κατηγορία: Επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ηλικίας 12 ετών και άνω, που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρα της Κόκκινης Κατηγορίας υποχρεούνται να:

 • διενεργούν εργαστηριακή εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών προ της αναχώρησης ή εξέταση rapid test αντιγόνου με ισχύ 24 ώρες προ της αναχώρησης, και
 • υποβάλλονται σε διαγνωστική εξέταση PCR κατά την άφιξή τους στους Αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το κόστος για την εξέταση επιβαρύνει τον επιβάτη.

4)    Γκρίζα Κατηγορία (Ειδικής Άδειας): Από τις χώρες της Γκρίζας Κατηγορίας (Ειδικής Άδειας/Special Permission), επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών:

 • Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειάς τους (οι αλλοδαποί σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα αυτών).
 • Νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα.
 • Πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης.
 • Ευρωπαίοι πολίτες, πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και της Ελβετίας.
 • Πρόσωπα υπηκοότητας τρίτων κρατών, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightPass (https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission-request) που παραχωρείται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως καθορίζεται στο εν ισχύι περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωοϊού COVID-19) Διάταγμα.

Οι επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης, ηλικίας 12 ετών και άνω, που επιτρέπεται να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρα της Γκρίζας Κατηγορίας, υποχρεούνται να:

 • διενεργούν εργαστηριακή εξέταση PCR με ισχύ 72 ωρών προ της αναχώρησης ή εξέταση rapid test αντιγόνου με ισχύ 24 ώρες προ της αναχώρησης, και
 • υποβάλλονται σε διαγνωστική εξέταση PCR κατά την άφιξή τους στους Αερολιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το κόστος για την εξέταση επιβαρύνει τον επιβάτη, και
 • παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού 10 ημερών ή 7 ημερών νοουμένου ότι θα υποβληθούν σε εξέταση PCR την 7η ημέρα με αρνητικό αποτέλεσμα με ιδία έξοδα.
 • Αναφορικά με επιβάτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν κατέχουν εν ισχύι πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης και ανήκουν στις περιπτώσεις των οικιακών εργαζομένων ή οποιωνδήποτε άλλων ατόμων που έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων άδεια για εργασία στη Δημοκρατία από τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα, καθώς και στις περιπτώσεις των εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας/κτηνοτροφίας, παύει να εφαρμόζεται η προτέρα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναφορικά με την υποχρέωση προπληρωμής και καραντίνας σε τουριστικά καταλύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Νοείται, ωστόσο ότι και για τους εν λόγω επιβάτες θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πιο πάνω προϋποθέσεις της Γκρίζας Κατηγορίας.

Νοείται ότι, σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου κατά την άφιξη, όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφωθούν.

Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των κρατών στην αντίστοιχη κατηγορία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CyprusFlightPass αναφέρεται ότι:

1. Για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και την Ελβετία, η κατηγοριοποίησή τους από το Υπουργείο Υγείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightPass θα συνεχίσει να βασίζεται στην κατηγοριοποίησή τους από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στον χρωματικό χάρτη που θα καταρτίζεται και θα δημοσιεύεται σε εβδομαδιαία βάση από το ECDC.

Αναφορικά με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και την Ελβετία που θα περιλαμβάνονται στο γκρίζο χρώμα του χρωματικού χάρτη, το οποίο συνεπάγεται ότι δεν δόθηκαν στο ECDC από τα εν λόγω κράτη επαρκείς πληροφορίες και συνεπώς δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση των κρατών αυτών από το ECDC, το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να αξιολογεί τα κράτη αυτά και θα αποφασίζει την κατηγοριοποίηση αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightPass.

Σε κάθε περίπτωση η κατηγοριοποίηση των εν λόγω κρατών θα είναι από την πράσινη μέχρι και την κόκκινη κατηγορία.

2. Για τα τρίτα κράτη που περιλαμβάνονται στον επικαιροποιημένο κατάλογο της Σύστασης του Συμβουλίου, ημερομηνίας 30.6.2020, καθώς και για  το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Σαουδική Αραβία, την Ουκρανία, την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Αίγυπτο, την Λευκορωσία, την Σερβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αρμενία, την Γεωργία, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Κίνα (συμπεριλαμβανομένου και του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), το Ομάν, το Βατικανό, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο και την Ανδόρρα, η εβδομαδιαία αξιολόγηση και η κατηγοριοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα CyprusFlightPass θα συνεχίσει να  πραγματοποιείται  από το Υπουργείο Υγείας.

Σε κάθε περίπτωση τα εν λόγω τρίτα κράτη θα κατηγοριοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας, κατά ανάλογο τρόπο με τα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) και την Ελβετία, από την  Πράσινη μέχρι και την Κόκκινη Κατηγορία.

3. Τα τρίτα κράτη που δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2, δεν θα κατηγοριοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας και θα ταξινομούνται αυτομάτως στην Γκρίζα Κατηγορία (Κατηγορία Ειδικής Αδείας/Special Permission).

Η δυνατότητα επιλογής εργαστηριακής εξέτασης κατά την άφιξη στην Κυπριακή Δημοκρατία για τους Κύπριους πολίτες, περιλαμβανομένων αλλοδαπών συζύγων και των ανήλικων τέκνων αυτών, για όλα τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα και για τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης, παύει να υφίσταται.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες υποχρεούνται να συμπληρώνουν το CyprusFlightPass, εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του ταξιδιού τους.

(MKY)


The Ministry of Transport, Communications and Works announces that, during today’s meeting, the Council of Ministers has approved for the new Action Plan to enter into force earlier, on the 21st February 2022. During the transition period (21-28 February 2022), all passengers arriving at Larnaca (LCA) and Paphos (PFO) Airports shall undergo a mandatory PCR test upon arrival.

In addition to the above, the Council of Ministers has come to the decision that the requirements for every category as presented in section C.2. below (passengers who have not been vaccinated or do not hold a valid certificate of vaccination or a valid certificate of recovery from COVID-19, regardless of nationality) apply to passengers aged 12 and over, not 6 and over, as stated previously.

The new Action Plan provides the following:

A. Categorization of countries:

From 1st March 2022, the categorization of countries, based on the epidemiological risk assessment, shall be modified and shall include three categories with the following colour code: Green, Red and Grey Category. It is clarified that, according to the new Action Plan, the Green and Orange Categories of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) correspond to the Green Category of the Republic of Cyprus, while the Red and Deep Red Categories correspond to the Red Category of the Republic of Cyprus.

B. Vaccinated or Recovered passengers:

1) Vaccinated passengers or passengers who have recovered from COVID-19, regardless of their nationality and country of departure, are exempted from the obligation to meet the requirements of the corresponding category (e.g. presentation of a negative laboratory test, obligation to self-isolation/quarantine, issuance of a special permit, etc.) of the country of departure. Vaccinated or recovered passengers may enter the Republic of Cyprus, provided that they fulfil one of the following conditions:

i. They hold a valid certificate of vaccination issued by the competent Authorities of any third country.

ii. They hold a certificate of recovery issued by a third country included in the list of third countries that have joined the EU Digital COVID Certificate System (EUDCC).

iii. They hold a European or equivalent from third countries Digital COVID Vaccination or Recovery Certificate.

2) The vaccination or recovery certificate shall be considered acceptable, only if all of the following conditions apply:

 • It has been issued by the public Authorities of the countries;
 • Passengers have been vaccinated with one of the following: Johnson&Johnson/Janssen, AstraZeneca, (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light (only as booster dose in basic vaccination scheme) and Novavax Nuvaxovid COVID-19.
 • Passengers aged 18 and over: For travel purposes, the passenger should have received the booster/3rd dose in the case of a two-dose vaccine or the 2nd dose in the case of a single dose vaccine, of one of the above vaccines. The vaccination certificates of passengers who have received two doses of a two-dose vaccine or one dose a single dose vaccine shall be accepted only if a period of 9 months has not elapsed since the administration of the second vaccine in the case of a two-dose vaccine or one dose in the case of a single dose vaccine, respectively.
 • Passengers aged 18 and under: For travel purposes, the passenger is considered to have completed his/her vaccination scheme if he/she has received the 2nd dose in the case of a two-dose vaccine or the 1st dose in the case of a single dose vaccine.
 • The time frame for travel purposes set by the Ministry of Health and posted on the CyprusFlightPass platform for each vaccine has expired.
 • In the case of a certificate of recovery, the date of travel shall not exceed 180 days from the first positive result.

C. Passengers who are not vaccinated or do not hold a valid certificate of vaccination or a valid certificate of recovery from COVID-19:

1) Passengers who have not been vaccinated or do not hold a valid certificate of vaccination or a valid certificate of recovery from COVID-19, regardless of nationality, may enter the Republic of Cyprus from any country of departure, only if they meet the requirements of the corresponding category (i.e. presentation of negative laboratory test result, obligation for self-isolation/quarantine, issuance of a special permit, etc) of the country of departure.

2) Green Category: Passengers who have not been vaccinated or do not hold a valid certificate of vaccination or a valid certificate of recovery from COVID-19, aged 12 and over, wishing to travel to the Republic of Cyprus from a country of the Green Category, must undergo a PCR laboratory test within 72 hours prior to departure or a rapid antigen test within 24 hours prior to departure.

3) Red Category: Passengers who have not been vaccinated or do not hold a valid certificate of vaccination or a valid certificate of recovery from COVID-19, aged 6 and over, wishing to travel to the Republic of Cyprus from a country of the Red Category shall be required to:

 • undergo a PCR laboratory test within 72 hours prior to departure or a rapid antigen test within 24 hours prior to departure, and
 • undergo a PCR laboratory test upon arrival at the airports of the Republic of Cyprus. The cost is borne by the passenger.

4) Grey Category countries (Special Permission): For the Grey Category (Special Permission) countries, entry into the Republic of Cyprus is only allowed for the following categories of passengers:

 • Cypriot citizens and family members (alien spouses and their underage children),
 • Persons legally residing in the Republic,
 • Persons entitled to enter the Republic under the Vienna Convention,
 • European citizens and citizens of European Economic Area countries (Iceland, Liechtenstein, Norway) and Switzerland,
 • Third country nationals who are allowed to enter the Republic of Cyprus following a special permission through the platform CyprusFlightPass (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission-request), issued by the Republic, as this is defined in the Quarantine Decree (N.9) of 2021, as this is modified each time.

Passengers who have not been vaccinated or do not hold a valid certificate of vaccination or a valid certificate of recovery from COVID-19, aged 6 and over, who are allowed to travel to the Republic of Cyprus from a Grey Category country, shall be required to:

 • undergo a PCR laboratory test within 72 hours prior to departure or a rapid antigen test within 24 hours prior to departure, and
 • undergo a PCR laboratory test upon arrival at the airports of the Republic of Cyprus. The cost is borne by the passenger, and
 • remain in mandatory self-isolation for a period of fourteen (14) days, or a period of seven (7) days provided that they undergo another PCR test at their own expense on the 7th day and the result comes back negative.
 • regarding passengers who have not been vaccinated or do not hold a valid certificate of vaccination or a valid certificate of recovery from COVID-19 and are domestic workers or any other kind of employees who have obtained in advance a special permit for working in the Republic by the competent Ministries and Departments, as well as workers in the agriculture/livestock sector, the previous decision of the Council of Ministers concerning the obligation to prepay and quarantine in tourist accommodation in the Republic of Cyprus shall cease to apply. It is understood, however, that the relevant requirements of the Grey Category will also apply to these passengers.

It is understood that all passengers with no exception must comply to a random laboratory test upon arrival.

The possibility of choosing laboratory testing upon arrival in the Republic of Cyprus for Cypriot citizens including alien spouses and underage children, for persons legally residing in the Republic, and for persons entitled to enter the Republic under the Vienna Convention, ceases to apply.

It is reminded that all passengers are obliged to apply for the CyprusFlightPass within 48 hours before the departure of their flight.