ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 / ANNOUNCEMENT FOR THE PRESIDENTIAL ELECTIONS 2023

🗳️Αν είστε Κύπριος/α πολίτης, κάτοχος εκλογικού βιβλιαρίου, και επιθυμείτε να ψηφίσετε στις Προεδρικές Εκλογές 2023 στο εξωτερικό, μπορείτε μέχρι 27/12 να υποβάλετε διαδικτυακά τη σχετική δήλωση εδώ
Για τους πολίτες που θα ψηφίσουν στο εξωτερικό, η φόρμα βρίσκεται εδώ.
🗳️If you are a Cypriot citizen living abroad, holder of an electoral book and wish to vote at the Presidential Elections 2023, you can submit your relevant statement online until 27/12 here
Citizens who wish to vote abroad can find the relevant form here.