Αριθμός επικοινωνίας με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει για ενημέρωση του κοινού ότι, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό ή/και οι οικείοι τους μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον αριθμό (+357) 22801000, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

(ΕΙ)