Όλοι οι επιβάτες άνω των 12 ετών υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν έλεγχο PCR κατά την άφιξή τους στην Κύπρο / All passengers aged 12 years and over are obliged to carry out a PCR test upon their arrival in Cyprus

(Scroll down for English)

Στο πλαίσιο των ενεργειών της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της πανδημίας και τη διασφάλιση του συστήματος υγείας από αυξημένες νοσηλείες ασθενών με COVID-19, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννη Καρούσου, σχετικά με τα υποχρεωτικά τεστ PCR για όλα τα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω κατά την άφιξή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, αεροπορικώς ή δια θαλάσσης, και ανεξάρτητα από την χώρα αναχώρησης. 

Παρουσιάζοντας την πρόταση, ο Υπουργός Μεταφορών τόνισε την ανάγκη λήψης προσωρινών μέτρων στα νόμιμα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία, λόγω της ανίχνευσης της νέας παραλλαγής του ιού, Όμικρον, η οποία έχει καταγραφεί σε αφρικανικές και ευρωπαϊκές χώρες.

Το μέτρο αφορά όλους τους επιβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω, ανεξάρτητα από το εάν διαθέτουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή νόσησης από COVID-19. Το κόστος της εξέτασης καλύπτεται από τους ιδίους τους επιβάτες και ανέρχεται στα 15 ευρώ. 

Διευκρινίζεται ότι οι επιβάτες που εισέρχονται στη Δημοκρατία από λιμένες για σύντομη επίσκεψη πρέπει να διαθέτουν ένα αρνητικό πιστοποιητικό εξέτασης PCR, το οποίο να έχει ισχύ μέχρι 72 ώρες. Επιπλέον, κατά την άφιξή τους, θα πρέπει να υποβληθούν σε ταχείες δοκιμές αντιγόνων (rapid test), με το κόστος να καλύπτεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021, και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 10 Ιανουαρίου 2022, όταν και θα αξιολογηθεί εκ νέου με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Για καλύτερη επιτήρηση και έγκαιρο εντοπισμό εισαγόμενων θετικών κρουσμάτων, έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος με PCR Test και θα συνεχιστεί μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου μέσω τυχαίων ελέγχων σε επιβάτες, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

In the context of actions taken by the Government to curb the pandemic and to safeguard the health system from increased hospitalizations of COVID-19 patients, the Council of Ministers has approved today a proposal by the Minister for Transport, Communications
and Works, Mr Yannis Karousos, on the mandatory PCR tests by all persons aged 12 years or over upon arrival in the Republic of Cyprus, by air or by sea, and regardless of the original country of departure.

Presenting the proposal, the Minister for Transport highlighted the need for temporary measures to be taken at the legal points of entry to the Republic, due to the detection of the new variant of the virus, the “Omicron” variant, which has been recorded in African and European countries. This measure concerns all passengers aged 12 years and over, regardless of whether they hold a certificate of full vaccination or recovery from COVID-19. The cost of the PCR test is 15 euros and will be borne by the passengers themselves.

It is clarified that passengers entering the Republic from ports for a short visit must hold a negative PCR examination certificate valid for up to 72 hours. In addition, on arrival, they will be required to undergo rapid antigen tests, at the expense of the Republic of Cyprus. The decision will enter into force on Monday, 6 December 2021 and will remain in effect until 10 January 2022, when it will be reassessed on the basis of the epidemiological data as it will develop.

For better surveillance and early detection of imported positive cases, PCR testing has already begun and will continue until 6 December through random checks on passengers, irrespective of the country of origin, entering the Republic of Cyprus via Larnaka and Pafos airports.