ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ || SUSPENSION OF NORMAL CONSULAR SERVICE AND ACCESS TO THE HIGH COMMISSION UNTIL FURTHER NOTICE

SCROLL DOWN FOR ANNOUNCEMENT IN ENGLISH   ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΗΒ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (COVID-19)  Λαμβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη κατάσταση υγείας και ασφάλειας που δημιουργήθηκε από την έξαρση του Κορονοϊού, αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας οι συνήθεις προξενικές υπηρεσίες και η πρόσβαση στην Ύπατη Αρμοστεία συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Προξενείου.  Επί του παρόντος, επικεντρωνόμαστε και δίνουμε προτεραιότητα στην παροχή βοήθειας σ’ αυτούς που έχουν αποκλειστεί στο ΗΒ ως αποτέλεσμα της έξαρσης του Κορονοϊού και θέλουν να επιστρέψουν στην Κύπρο. Τα εν λόγω άτομα δεν θα πρέπει να εισέρχονται στην Ύπατη Αρμοστεία, αλλά θα πρέπει να απευθύνουν τις αιτήσεις τους στα πιο κάτω τηλέφωνα και email:  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ  00357 22801000  cycc@mfa.gov.cy  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ … Continue reading ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ || SUSPENSION OF NORMAL CONSULAR SERVICE AND ACCESS TO THE HIGH COMMISSION UNTIL FURTHER NOTICE